hhh
hhh
hhh
jjj
 
28.09.2015.

Иницијатива за социјалну укљученост у Лозници

 

Пројекат „Иницијатива за социјалну укљученост у Лозници“ ће Удружење грађана „Искра-Лозница“ реализовати у периоду до краја месеца јула 2016. године. Пројекат координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Главни циљ пројекта је унапређење процеса социјалног укључивања и смањења сиромаштва кроз израду и реализацију Стратегије социјалне заштите у граду Лозница.

Кроз реализацију пројакта Искре, предвиђено је формирање тима за израду Стартегије социјалне заштите и Решењем града Лозница број 306/2015-1 од 28.09.2015. именован је тим кога чини 16 представника/ца локалне заједнице и свих релевантних институција на локалном нивоу. Такође је планирана медијска кампања и информисање грађана и свих релевантних локалних актера о значају израде овог стратешког документа који ће пружити смернице за развој градске социјалне политике.

Осим тога кроз израду акционог плана и приоритетних, иновативних и недостајућих услуга социјалне заштите овај пројекат ће дати значајан допринос социјалној укључености друштвено осетљивих група грађана. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва ће реализовати програм јачања апсорпсионих капацитета локалних актера за коришћење ЕУ фондова, у том смислу организоваће се обука за писање пројеката за два представника, једног испред организације и једног испред градске управе, која је партнер на овом пројекту. Планиран је и састанак размене знања и искустава различитих институција и организација са територије других општина и градова у циљу унапређење иновативних услуга социјалне заштите.

Почетак једногодишњег програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва„ званично је обележен 16. јула 2015. године у Београду, потписивањем уговора. Програм ће бити спроведен у сарадњи са 11 партнерских организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних институција на локалном нивоу. Вредност програма за целу Србију износи приближно 122.000 евра.