hhh
hhh
hhh
jjj
 
10.10.2018.

ЛАП за спречавање злоупотребе дрога у Лозници

 

Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 9. октобра 2018. године, донела је ОДЛУКУ о усвајању Акционог плана спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018 -2022.

Овај стратешки документ је донет уз изузетан рад и ангажовање свих актера који се баве овом облашћу а цео посао је координирала Искра уз свесрдну помоћ Одељења за друштвене делатности града Лознице и сталног скупштинског тела, Савета за борбу против болести зависности града Лозница.

Локални акциони план за спречавање злоупотребе дрога у Лозници за период од 2018. до 2021. године је израз спремности града Лозница да предузме мере на превенцији злоупотребе и смањењу понуде и потражње дрога у Лозници.

Овим документом град Лозница намерава да свим расположивим ресурсима, укључивањем свих актера у локалној заједници, сарадњом са републичким органима који се баве проблемима злоупотребе дрога, сарадњом са иностраним фондовима делује на реализацији зацртаних циљева који се огледају у сузбијању наркоманије и спречавању злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) превасходно код младих.

Одлука о усвајању Акционог плана спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018 -2022.pdf

Акциони план спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018 -2022.pdf