hhh
hhh
hhh
jjj
 
25.06. 2011.

Najava za 26. jun 2011. u Loznici
Za život bez droge

 

U Loznici se obeležava Svetski dan borbe protiv droga brojnim dešavanjima u centru grada, na platou ispred Doma kulture Vuk Karadžić, 26. juna od 12h do 21h.

Sve se odvija u organizaciji ISKRE, a uz finansijsku podršku gradske uprave Loznice kroz projekat Za život bez droge, zatim Kancelarije za mlade grada Loznica,   Dance for Life, Loznica i zdravstvenih ustanova: Preventivnog centra, Savetovalista za mlade i Patronazne sluzbe Doma zdravlja Loznica,   Psihijatrijske sluzbe Opste bolnice Loznica, kao i u partnerstvu Crvenog krsta Loznica.

Savet za bezbednost grada Loznice takodje ima finasijsku podršku za preventivne aktivnosti od OEBS-a. kancelarija u Srbiji sprovode projekat LOZNICA - BEZBEDAN GRAD, GRAD BEZ DROGE. Dolazi i gospodin Pazos iz OEBS-a i Aleksandra Zivković, koordinator projekta.

Tema i slogan kampanje povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge za 2011. godinu je

Globalna akcija – zdravo okruženje bez droga 

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) vodi globalnu kampanju za podizanje svesti o velikim izazovima koje droge predstavljaju za društvo u celini, a posebno za mlade. Cilj kampanje je da mobiliše i inspiriše ljude da daju podršku u borbi protiv zloupotrebe droga.  

Pozvani su zdravstveni profesionalci ali i svi aktivisti, treneri, vrsnjacki edukatori, volonteri da dodju i uzmu ucesce u akciji.   Sportisti, muzičari, plesači, igrači folklora su dobro došli.

Biće i agenti promena D4L i igrači brejkdensa iz Doma za decu Banja Koviljača.

Mladi volonteri će anketirati građana o raširenosti zloupotrebe droga na teritoriji Loznice, a deliće se brojni edukativni materijala: brošure, lifleti, bedževi, a najvredniji dobijaju majice ili kackete.

UNODC ohrabruje da se kroz aktivnosti pojedinaca, nevladinog sektora, privatnog sektora i država članica podigne svest u borbi protiv zloupotreba droga i da se uključe u:

• Organizovanje nastupa i institucionalnih događaja za obeležavanje 26. juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotreba i krijumčarenja droge.

• Obaveštavanje o kampanji preko sopstvene mreže i kontakata koristeći slogan i logo u promotivne svrhe, veb sajt i državne medije.

• Doniranje sredstava lokalnim nevladinim organizacijama u cilju podrške prevenciji i lečenju droga.


Aktivnosti u zajednici

Svake godine oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire od posledica upotrebe droga. Upotreba droga, lekova i trgovina ljudima su ne samo zdravstvena pretnja, već i pretnja svetskoj stabilnosti i socio-ekonomskom razvoju širom sveta.

Ipak, uprkos izazovima koje droga donosi, uticaj može biti ublažen. Preuzimanjem uravnoteženog pristupa koji se bavi snabdevanjem lekova i preventivnim akcijama, društvo može da smanji negativan uticaj droga sprečavanjem zloupotrebe droga, lečenjem i negom. UNOCD zajedno sa vodećim organizacijama promoviše pristup koji osnažuje i daje podršku zajednici kroz strategije koje stavljaju ljude u centar aktivnosti.

Najuspešniji pristup u prevenciji narkomanije je ključna uloga koju imaju porodice, škole i zajednica u celini kako bi se obezbedilo bezbedno i zdravo detinjstvo adolescenata, kao i sredstva za normalan život odraslih. Kada je reč o sprečavanju zloupotrebe droga i borbi protiv trgovine drogom, zajednica ima centralno mesto u rešavanju problema.


Globalno zdravlje počinje sa okruženjem bez droga

Ne postoji jedan odgovor, ni rešenje u borbi protiv droga. Svaka zajednica ima jedinstven skup problema i okolnosti. Stoga su akcije koje se sprovode takve da učestvuju svi sektori društva (od porodice, škole, lokalnih zdravstvenih ustanova) i to su najbolje opcije u rešavanju problema u vezi sa drogom. Na nivou lokalne zajednice bitna je i finansijska podrška. Sprovođenje svih akcija u zajednici može da rezultitra stvaranjem okruženja bez droga.


Društvene zajednice mogu inicirati akcije

• Edukacija i pružanje informacija članovima zajednice, studentima, roditeljima, profesionalcima o drogama i njihovom štetnom uticaju na pojedinca i zajednicu.

• Uključiti škole, roditelje, medije, policiju, zdravstvene radnike na podizanju svesti o štetnosti i zloupotrebi droga.

• Podrška i sponzorstvo manifestacijama, sportskim dešavanjima i drugim aktivnostima koji promovišu zdrave stilove života.

• Rad lokalnih medija na širenju poruka i distribuciji informacija.

Poruka Jurija Fedotova, izvršnog direktora UNOCD povodom 26. juna, Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga glasi:

Upotreba droga je globalni problem. Prevencija počinje u zajednici koja brine o ugroženim, a to podrazumeva učešće porodice, nastavnika, omladinskih lidera i mentora. Moramo da počnemo da razmišljamo globalno, a da delujemo lokalno na suzbijanje upotrebe i trgovine drogom. Zajedno možemo da radimo u pravcu efikasnije strategije za rešavanje problema”.