hhh
hhh
hhh
jjj
 
Novi projekat Iskre- Trening za upotrebu psihodramskih tehnika u forum teatru u borbi protiv trgovine ljudima
     U
druženje građana „Iskra“ iz Loznice se bavi borbom protiv trgovine ljudima podizanjem znanja i svesti kroz razne vidove edukacije mladih, kroz forum teatar, organizovanjem filmskog festivala, podizanjem svesti i osetljivosti građana da taj problem postoji i u našoj sredini kroz organizovanje uličnih akcija i medijske nastupe. Projekat „Mobilizacija zajednice u borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbije 3“ pod nazivom „Za mladost bez straha – Za život bez modernog ropstva“, sprovodi već drugu godinu UG Iskra, na teritoriji četiri opštine zapadne Srbije - Ljubovije, Krupnja, Malog Zvornika i grada Loznice, a koji podržava CARE Internacional Kancelarija u Beogradu uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

     Projekat Iskre je na lokalu podržan od Crvenog krsta Loznice, Zdravstvenog centra „Dr Milenko Marin“ Loznica i grada Loznice preko Kancelarije za mlade i Centrom za socijalni rad Loznica, a dobra saradnja je ostvarena i sa pograničnom policijom u Loznici. Pored edukacije u srednjim školama za učenike za učenike prvog razreda u svih sedam srednjih škola, predviđen je trening za upotrebu psihodramskih tehnika u forum teatru iz koga će proizaći interaktivna predstava sa kojom će mladi vršnjački edukatori gostovati u ovim mestima. Trening će se za 18 volontera odražati od 10. do 13. oktobra 2008. u Loznici u prostoru Domu kulture „Vuk Karadžić“.

     Dana 17.10.2008. godine u Loznici će biti organizovan Okrugli sto o svim aspektima trgovine ljudima na kome će učestvovati eminentni stručnjaci koji imaju mnogo iskustva u prevenciji, suzbijanju trgovine ljudima i resocijalizaciji žrtava. Na proleće će se organizovati Filmski festival u Loznici sa prikazom istaknutih filmova koji obrađuju ovu temu sa različitih aspekata. Pored srednjoškolaca ove godine će se obuhvati i mladi završnih razreda osnovnih škola gde ima najviše Roma – Jadranska Lešnica, Banja Koviljača, Lešnica i Klupci.Peuzmite plakat "Za mladost bez straha 2 "