hhh
hhh
hhh
jjj
 
26.12.2015.

Одржан округли сто у Лозници на тему „Иницијатива за социјалну укљученост“

 

Дана 25.12.2015. у малој сали града Лозница је одржан округли сто посвећен првом представљању Стратегије социјалне заштите у Лозници од 2016. до 2020. године. Координатор пројекта др Нада Ђурић, је отворила састанак и присутне упознала са програмом састанка на тему „Иницијатива за социјалну укљученост“. Ради се о пројекту који подржава Тим за социјалну укљученост и борбу против сиромаштва Владе Републике Србије уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Подсетила је да је важна улога и активно учешће свих актера на пољу социјалне заштите у Лозници како би се што боље мапирали проблеми у овој области, размотриле могућности и питања проширивања асортимана услуга социјалне заштите и проширили извори финансирања тих услуга. 

Наглашено је такође да је циљ округлог стола представљање резултата рада свих заинтересованих страна у процесу израде Стратегије социјалне заштите града Лозница. 

Скуп је затим поздравила Милојка Смиљанић начелница градске управе Лозница и изразила задовољство што је Тим за социјалну укљученост Владе Републике Србије подржао Искру у иницијативи да се покрене израда овог стратешког документа који је од великог значаја за град Лозница. Истакла је да се Стретегија социјалне заштите града Лозница односи на период од пет година а обухватиће све социјалне категорије у циљу смањења сиромаштва. Циљ је да се изврши равноправна деобе финансијских средстава. Такође је указала да Град даје значај социјалној заштити а у буџету су планирају значајна средства за подстицајне мере за осетљиве и социјално угрожене категорије становништва. Такође је истакла значај партнерства са НВО сектором у креирању политика социјалне заштите.Др Радован Дивнић, заменик градоначелника Лознице, је у обраћању скупу и медијима такође истакао значај добре сарадње са Искром, изразио задовољство што ће се презентовати нацрт Стратегије и што ће стручњаци из различитих сектора социјалне заштите кроз отворен дијалог износити, анализирати проблеме, презентовати решења, предлагати мере и приоритете у циљу смањења сиромаштва и побољшања квалитета живота свих грађана Лознице. Истакао је такође да ће се на скупу говорити о проблемима насиља у породици могућностима решавања проблема старачких домаћинстава и сл. Истакао је  да град Лозница препознаје значај социјалане заштите, издваја средства у буџету са циљем је да се повећа обухват одговарајућим услугама социјалне заштите свих грађана који су у таквим потребама.

Бранка Павловић, стручна консултанткиња на пројекту је затим истакла своја запажања анализирајући извештаје различитих институција. Речено је да су установе социјалне заштите препознате и видљиве у локалној заједници, а да ОЦД имају доста искуства у пројектима што је такође за град Лозницу значајан ресурс. Када су у питању институције образовања указано је да постоји значајна разлика по питању инфра-структуре док су негде солидни услови у другим ситуацијама постоји проблем недостатка простора, фискултурних сала, застареле опреме. Такође у средњим школама  постоји проблем за калитетно допунско тј. додатне активности и ваннаставне активности што захтева већа улагања. Истакнуто је да је Дом здравља као акредитована установа респектабилан посебно у преветвним програмима али да има простора и за унапређење.

Бранка Павловић је затим говорила о томе да је направљена SWOT анализа  која је приказана у нацрту Стратегије као и анализа корисника услуга социјалне заштите,  истичући да је најбројнија корисничка група у старосној доби од 26-64 године као и група деце и младих до пунолетсва.

Када се посматра корисничка група до 18 година истакнуто је да постоји тренд раста деце из породица корисника НСП и других материјалних давања што је од 1185 деце 2012. године пораст у 2014. години од  2284 деце. Запаже се да када неко уђе у систем социјалне заштите и постане корисник материјалних давања занемаре се други евентуални проблеми у таквим породицама као што је насиље у породици, злостављање деце и сл. чиме би се установе социјалне заштите требале бавити у наредном периоду.  Запажа се позитивна пракса  истакнуто је  да је све мање деце без родитељског старања која су смештена у институцији већ су у хранитељским породицама. У наставку се говорило о стратешким правцима као што је Социјална инклузија друштвено осетљивих група је предложен стратешки правац јер се говорило о проблему непрепознавања особа са инвалидитетом и других друштвено осетљивих категорија становништва. Постоји лоша пракса друштвене искључености ове групе становништва. Доносиоци одлука и владајућа позиција не даје пример укључености друштврно осетљивих група  па се таква слика рефлектује и на остале јединице друштва.

Мултисекторска сарадња се намеће као други стратешки правац који подразумева социјалну заштиту, образовање, здравство, организације цивилног друштва и развијање међусекторских услуга за унапређење инклузије друштвено осетљивих група Трећи стртешки правац који се намеће је транспарентан систем наручивања услуга социјалне заштите од стране локалне самоуправе. У наставку дискусије говорило се  о стратешким циљевима дефинисано је да би један од циљева могао бити развијен систем локалних услуга социјалне заштите, у складу са стандардима услуга и захтевима за њихово лиценцирање,  за осетљиве групе грађана који подржава њихову активну партиципацију и социјалну инклузију, други предложен Стратешки циљ је унапређена социјална инклузија осетљивих група кроз развијену мултисекторску сарадњу и међусектоске услуге а трећи Стратешки циљ успостављен транспарентан систем наручивања услуга социјалне заштие од стране локалне самоуправе.

Говорило се затим о приоритетима социјалне заштите који су креирани на основу Стратегије одрживог развоја града Лознице и предложено да се приоритети Стратегије социјалне заштите дефинишу по групама:

  - Деца из осетљивих група,
  - Особе са инвалидитетом,
  - Старе особе преко 65 година, Радно способне незапослене особе,      укључујући младе од 25-29 година и тешко запошљиве групе грађана од      45-55 година; 
  - Жена и деце-жртве насиља у породици,
  - Осетљиве породице - са једним родитељом,
  - Породице са члановима са сметњама у развоју или хроничним      болестима,
  - Роми у оквиру свих  приоритетних група.

Дискутовало се затим о мерама и акцијама за реализацију циљева Стратегије социјалне заштите Од Плана развоја услуга социјалне заштите у граду Лозници 2016-2020 до обезбеђивања финансијских подстицаја за лиценцирање пружалаца услуга из јавног, цивилног и приватног сектора и развијања протокола о и мултисекторске сарадње кроз мрежу свих актера социјалне заштите.

Говорило се и о Успостављању транспарентног система наручивања услуга социјалне заштие у складу са постојећим правним оквиром као и развијање  капацитета за учешће у поступку јавних набавки услуга социјалне заштите.

Предложено је да до 15.01.2015. године сви учесници тј. представници институција дају одговоре, коментаре, сугестије и допуне на први нацрт Стратешког документа како би се у наредном периоду могли дати дефинитивни оквири и верзије визије, мисије и стратешких циљева. Такође је истакнуто да ће се на крају урадити  Акциони план.

Према закону о буџетском систему обавеза је од 2015. године програмско буџетирање  што значи, истакла је Бранка Павловић, да ће се средства која су опредељена за социјалну заштиту усмерити на одређене и конкретне програме односно пројекте који се могу предвидети акционим планом.