hhh
hhh
hhh
jjj
 
07.10.2009.

Oktobar - mesec borbe protiv trgovine ljudima

 

Evropska unija je prvi put 2007. godine proglasila 18.oktobar za DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA, a mesec oktobar je proglašen za mesec borbe protiv trgovine ljudima. Ove godine i kod nas u Srbiji se sprovode organizovane aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju, pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima, informativnu kampanju koje je u Srbiji organizovao MUP Republike Srbije sa svojim opštinskim organizacijama.

U akciju su se uključili OUP iz Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, a akciju partnerski sprovode sa NVO Iskrom i opštinskim Centrima za socijalni rad i Zdravstvenim centrom „Dr Milenko Marin“ iz Loznice koji ima edukovan kadar za sprovođenje primarne prevencije trgovine ljudima.

Dana 6. oktobra 2009. je u jutarnjim satima edukovana grupa od 35 srednjoškolaca iz Ljubovije. Učestvovala je i direktorka Centra za socijalni rad iz Ljubovije.

Istog dana je u Malom Zvorniku održana tribina za blizu 300 učenika srednje škole gde su u domu kulture prisustvovali i profesori sa učenicima.

Dana 7.10. 2009. je održana prva tribina u Srednjoj školi „Sveti Sava“ u Loznici za sve zainteresovane učenike a narednih dana su planirane tribine i radionice za učenike Tehničke škole i Srednje ekonomske škole u Loznici, zatim za učenike osnovnih škola u Banji Koviljači, Lešnici, Jadranskoj Lešnici i Klupcima. Učenici su veoma zainteresovani za ovu temu i bili su veoma pažljivi i želeli su da saznaju što više i posle završene planirane edukacije.

NVO „Iskra“ se bavi primarnom prevencijom i edukacijom mladih, ima veliki broj vršnjačkih edukatora obučenih za ovu temu, sprovodila je u prethodnom periodu dva izvrsna projekta „Za mladost bez straha - bez modernog ropstva“ u kojim je podigla znanje skoro 4500 učenika širom opština Ljubovija, Mali Zvornik, Krupanj i Loznica kroz različite oblike- forum predstava, okrugli sto, ciklus filmova, radionice, vršnjačka edukacija. Na sajtu Iskre www.iskra.org.rs se u delu biblioteka nalazi dosta informacija o ovoj temi.

Trgovina ljudima je veoma stara pojava i danas predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava dece, žena i muškaraca. Statistički podaci govore da zmeđu 700.000 i 800.000 žena, muškaraca i dece godišnje biva podvrgnuto trgovini ljudima, a većina u svrhu seksualne i druge eksploatacije. Više od 80% čine žene i devojke, a blizu 50% su deca.Galeriju fotografija možete videti ovde>>>