hhh
hhh
hhh
jjj
 
31.12. 2011.

Prvih sedam godina

 

Povodom 7 godina zvaničnog postojanja Udruženja građana „Iskra“ organizovan je krajem 2011. godine, radni ali i svečani skup članova Iskre i volontera i vršnjačkih edukatora za prevenciju bolesti zavisnosti u okviru projekta JA imam zdrav stav. Ovom prilikom dodeljene su zahvalnice i prigodni pokloni našim najvažnijim partnerima sa kojima smo uspeli da sprovedemo 26 projekata. Zahvalnicu je dobila Kancelarija za mlade (KZM) grada Loznica, za višegodišnje partnerstvo u sprovođenju projekata za mlade, promociju aktivizma i volonterizma.

Za partnerstvo su dobile zahvalnicu i KZM Krupanj, KZM Osečina. Za takođe višegodišnje partnerstvo dobile su zahvalnicu četiri lozničke škole: Srednja škola „Sveti Sava“, Tehnička škola, Gimnazija „Vuk Karadžić“ i Srednja ekonomska škola. Zatim dodeljena je Srednjoj školi „Vuk Karadžić“ Ljubovija i Gimnaziji Josif Pančić, Bajina Bašta.

Poslednji projekat koji je uspešno završen, JA IMAM ZDRAV STAV, je obuhvatio vršnjačkom edukacijom preko 2400 srednjoškolaca u pet mesta, pored Loznice - Krupanj, Osečinu, Ljuboviju i Bajinu Baštu i 9 srednjih škola, a istoimenu edukativnu predstavu uz koncert lozničke rok grupe SOLO je videlo i čulo preko 1000 mladih , a preko 4000 mladih je učestvovalo na uličnim akcijama gde su distribuirani edukativni i promotivni materijali. Projektom je značajno potignuta informisanost mladih o štetnim efektima psihoaktivnih supstanci, veštine kako reći NE drogama, kako se može zabaviti i provesti bez droga, duvana i alkohola, podeljeno je 3000 brošura, 1000 bedževa, 100 plakata. Na skupu je prikazan petominutni film o svim aktivnostima i podeljen učesnicima skupa. Takođe su popunjeni i evaluacioni upitnici svih aktivnih učesnika ali i partnera projekta. Cilj nam je da dobijemo što tačnije e rezultate, a pravljena je i strategija za dalje, pitali smo mlade šta oni žele i šta misle da je najkorisnije za njihove vršnjake da se ubuduće organizuje. Zamerka ovom projektu što kratko traje, želeli bi da se duže druže, super im je drama u vršnjačkoj edukaciji, muzika, a tema koja bi bila korisna za njihove vršnjake – prevencija trgovine ljudima, ekologija, a seksualno vaspitanje,PPI, HIV-AIDS, ...neiscrpne teme, uvek aktuelne, ali misle da treba to organizovati za mlađe uzraste.

U projektima smo se najčešće bavili mladima (24 projekta), a najčešća tema su zdravi stilovi života mladih i prevencija bolesti zavisnosti (6), zaštita reproduktivnog zdravlja mladih (5), prevencija HIV infekcije i smanjenje stigme i diskriminacije (3), medijski projekti gde su mladi pisali za mlade i imali radio emisije (4), ekološkom edukacijom mladih (2), zdravljem Roma (3), prevencijom trgovine ljudi (2), prevencijom malignih bolesti (1).

Iskra ima 20 aktivnih članova, i preko 250 obučenih vršnjačkih edukatora. Iskra ima trenere za obuku VE za prevenciju bolesti zavisnosti, za zaštitu reproduktivnog zdravlja, za prevenciju HIV infekcije, za prevenciju trgovine ljudima, za ekološku edukaciju, recilažu, za prevenciju mnogih bolesti –malignih, mentalnih poremećaja, poremećaja ishrane...

Članovi Iskre su lekari raznih specijalnosti, doktor nauka klinički psiholog, pedagozi, vaspitači, zdravstveni radnici sa visokom strukovnom školom, dipl. biolozi, prevodioci, studenti, učenici srednjih škola.

Prvih sedam godina je prošlo, idemo dalje u nove pobede.

 


Galeriju fotografija možete videti ovde>>>