hhh
hhh
hhh
jjj
 
10.06.2018.

Путеви за бољу будућност

 

Пројекат „Путеви за бољу будућност – побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима у Лозници“ финансира се из средстава Европске уније у Републици Србији кроз Програм ИПА 2013 „Трајна стамбена решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима.“ Пројекат суфинансира и реализује град Лозница у партнерству са удружењем грађана „Искра-Лозница“.

Реализација је почела од јуна 2017. године, а пројекат ће трајати 18 месеци, тј. до краја 2018. године. Пројекат има за циљ социјалну укљученост и побољшање животних услова Рома у Лозници.

Општи циљ пројекта је промовисање социјалне инклузије и омогућавање бољих услова живота ромске популације у Лозници кроз реализацију следећих специфичних циљева:

1. Побољшање услова живота за ромске заједнице у општини Лозница кроз побољшање саобраћаја и физичке инфраструктуре у четири ромска насеља (Лешница, Јадранска Лешница, Јошева, Горњи Добрић)
2. Унапређење социјалне инклузије и интеграција ромске деце побољшањем приступних путева до школа и спортских игралишта у ромском насељу.Током пројеката спроводитиће се следеће активности:

1. Реконструкција 465 м канала у Јадранској Лешници;
2. Извођење радова и асфалтирању 876,94м пута и то 606,94 метра од ОШ у Јадранској Лешнице до моста и санација, адаптација и асфалтирање 270 метра од моста до уласка у ромско насеље што је укупно 876,94 метара; 
3. Реконструкција 695м пута у Ј. Лешница и то реконструкција 465м пута кроз ромско насеље у ширини од 4 метра и реконструкција 230 метара од уласка у ромско насеље до “куће Бојића”;
4. Реконструкција и асфалтирање 450м пута у Горњем Добрићу;
5. Реконструкција и асфалтирање 300м у Лешници;
6. Реконструкција 265м канала и асфалтирање 265м пута у Јошеви
7. Реконструкција и изградња 525 м2 игралишта у Јошеви и опремање са спортским мобилијаро, кошеви, голови за фудбалњу и асфалтирање путне инфраструктуре кроз ромска насеља. Промотивним активностима пројекта циљ је такође да се грађани Лознице упознају са Европским стандардима  и подигне ниво опште свести о значају процеса приступања Србије  Европској унији јер ће то бити значајан корак ка процесу социјалне инклузије Рома у локалним срединама и побољшање квалитета живота грађана.

Асфалтирањем путева омогућиће се да деца и када су неповољни временски услови у зимском период несметано и редовно одлазе у школу. Олакшаће се приступ здравственим амбулантама, а Роми ће лакше из махале узети учешће и укључити се у живот заједнице.

Заједничким волонтерским акцијама грађани из ова четири ромска насеља су учествовали у припреми терена, уклањању комуналног отпада и припреми терена за извођење радова. На тај начин су својим личним ангажманом допринели развоју заједнице. Изградњом спортских терена за фудбал и кошарку на парцели у власништву основне школе у Јошеви биће омогућено ромским и неромским ученицима и свим младим да се друже, окупљају, баве спортом, што је и значајан допринос интеграцији Рома у окружење и њиховој социјалној укључености. Реконструкција пута у Јадранској Лешници  ће имати велики значај за ученике који ће без препрека моћи да дођу до школе. То ће бити значајно и за просветне раднике који имају циљ ученици редовно похађују наставу и остварују позитивне резултате и успехе. Такође,реконструкција пута и изградња прелаза преко реке, значајно ће повећати могућности ученицима да редовно похађају наставу.

Урађен графички дизајн и штампање промотивног материјала 1000 информативних лифлета, 2 билборда, 5 банера.

Промотивни лифлет>>>