hhh
hhh
hhh
jjj
 
25.03. 2014.

Radionice za roditelje dece u vrtiću

 

Prve radionice sa roditeljima dece iz pripremnih grupa popodnevne smene su održane u Predškolske ustanove Bambi, 25. marta 2014. U isto vreme su održane i radionice za decu sa temom štetnosti duvana, alkohola i droga, a dobili su i pribor za crtanje i očekuju su crteži na nagradnom konkursu “Droga je baba roga”.

Ovo su prve aktivnosti u okviru projekta javnog zagovaranja za Lokalni akcioni plan za borbu protiv droga u Loznici, a sprovodi se uz podršku TRAG fondacije u partnerstvu ISC i USAID.

Krenulo se od vrtloga ideja na temu droge, zatim ko je odgovoran za širenje narkomanije. Zatim, su nabrajane uloge roditelja, društva, školstva, policije, sudstva. Šta učiniti da ne bi dete krenulo putem zavisnosti, šta činiti da bi se dete osnažilo i naučilo da razlikuje dobro od zla, šta je opasno a šta nije, slobodno vreme. Roditelji su bili kreativni i lako smo nabrojali većinu pravih problema i tačno su pozicionirali sve aktere ove borbe, na prvom mestu državu sa njenim delovima - policija, sudstvo, zakonodavstvo, ali nisu zaboravili da su i oni, roditelji, veoma važna karika ili najvažnija u vaspitanju dece.

Svi su shvatili potrebu donošenja ovog važnog dokumenta (LAP-a) za naš grad, za našu decu i omladinu ali i za celo društvo u celini.

Radionice izveli članovi UG Iskra, prim. dr Nada Đurić, Ivana Vulović, Saša Stojković, Nadica Polić i Ljiljana Ranković. Svi prisutni su dobili informativni materijala koji je dizajniran za ovaj projekat. Nastavljamo dalje ovih dana u ostalim objektima Predškolske ustanove PU Bambi Loznica.