hhh
hhh
hhh
jjj
 
15.12.2018.

Реализован пројекат у Лозници

 

Град Лозница је у партнерству са УГ „Искра-Лозница“ реализовао пројекат „Путеви за бољу будућност–побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима“. Пројекат је реализован у оквиру циљева бесповратне помоћи Европске уније Републици Србији из оквира националног програма ИПА 2013, Министарства финансија Републике Србије, Сектора  за уговарање и финансирање програма  из  средстава  Европске уније.

Пројекат је трајао 18 месеци, од 5. јуна 2017.г. до 5. децембра 2018.г.

Вредност пројекта је  283.787,78 еура од чега је учешће града Лознице у изосу од 42.568,17 еура.

У оквиру планираног рока  успешно су реализовани радови у Горњем Добрићу, Јадранској Лешници, Јошеви и Лешници.

Главни резултати пројекта

 • Унапређена путна инфраструктура у ромским насељима.
 • Изградњом и асфалтирањом путева  побољашни услови живота ромске заједнице и осигуране једнаке могућности, грађанско учешће, несметан приступ институцијама превасходно образовању, здравству  и социјалној  заштити. 
 • Већа социјална укључености Рома и Ромкиња.
 • Изграђено спортско игралиште у школском дворишту у Јошеви.
 • Изграђено партнерство и сарадња институција, ромске заједнице, организација цивилног друштва и локалне самоуправе.
 • Реконструисано 465 м канала у Јадранској Лешници.
 • Асфалтирано 876,94м пута у Јадранској Лешници.  (606,94 метра од ОШ у Јадранској Лешнице до моста и санација, адаптација и асфалтирање 270 метра од моста до уласка у ромско насеље)
 • Реконструисано 695м пута у Ј. Лешница (реконструкција 465м пута кроз ромско насеље и реконструкција 230 метара од уласка у ромско насеље до “куће Бојића”) 
 • Реконструисано и асфалтирано 450 м пута у Горњем Добрићу
 • Реконструисано и асфалтирано 300 м пута у Лешници.
 • Реконструисано 265 м канала и асфалтирано 265 м пута у Јошеви
 • Реконструисано и асфалтирано 755,65 m пута на путу између два Ромска насеља (Јадранска Лешница-Г. Добрић)
 • Изграђено игралиште површине 525 м2 у Јошеви и опремљено са спортским мобилијаром, кошеви, голови за фудбал.

Радове је изводило предузеће „Stobex“ из Лознице, изабранo на јавном тендеру који је спроведен према ПРАГ процедурама. Стручни надзор над радовима изводио је професордр Драгослав Стефановић из Београда, са лиценцом одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије, који је и судски вештак за област грађевинарства као и међународно сертификовани пројектни менаџер за област управљања пројектима по програму Светске асоцијације IPMA.


Реализацијом свих активности кроз пројекат остварени су циљеви од којих је примаран унапређење животних услова становника ромских насеља. Ово се огледа у повезаности ромских насеља савременом путном инфраструктуром и укљученост у друштвене токове живота у месним заједницама и олакшан приступ школама, амбулантама и слично, а регулисан је водоток чиме је обезбеђена заштита од бујичних поплава. Изградњом спортског игралишта у Јошеви сви ученици од којих је близу 50% ромске националности имају могућност за извођење квалитетније наставе физичког васпитања и бављење спортом.

Успешној реализацији пројектних активности допринео је тимски рад, подршка градоначелника и служби у Градској управи, Одељења за друштвене делатности, Одељења за планирање и изградњу, Одељења за финансије и локалну пореску администрацију као и одсека за информационе технологије.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3376884/loznica-rekonstrukcija-puteva-u-romskim-naseljima.html?fbclid=IwAR0NUEhFnFglvG1wskVs0UfJ-l_zcZukEXMAeHXvSI9-s04kJ1m1jbKr2lA


Brosura>>>