hhh
hhh
hhh
jjj
 
10.10.2013.

U Beogradu završena obuka za VE

 

U prostoru Crvenog krsta Palilula i uz podršku sekretara CK Slavice Musić, 5. i 6.10.2013. organizovana je obuka VE sa prostora beogradske opštine Palilula. Obuku je prošlo 15 učesnika, srednjoškolaca koji su prošli obuku koju su izveli Pavle Musić i Anita Marković treneri koji su završili šestodnevnu obuku za trenere na Gučevu kraj Loznice. Njima je pomogla i Monika Gava, trenerica iz Pančeva koja je želela da učestvuje u obuci u Beogradu i njoj se posebno zahvaljujemo. Pored tri trenera mentorsku i logističku podršku u obuci je pružila Ljiljana Ranković iskusni trener i predavač iz Iskre.

Obuka obuhvata učenje i unapređenje znanja o bolestima zavisnosti obuhvatajući štetnost pušenja duvanskih proizvoda, štetnost upotrebe alkoholnih pića, štetnost upotrebe ilegalnih droga, a tu je patološko kockanje koje je obrađeno. Pored unapređenja znanja usvajane su veštine kao reći „NE“ kada ti neko ponudi neku supstancu koja spada u ilegalne ili društveno prihvatljive (alkohol, duvan). Pored pred testa učesnici su na kraju morali da popune i post test i ako su na njemu odgovorili tačno na 80% pitanja dobili su sertifikat da su uspešno prošli obuku za vršnjačke edukatore (VE) za prevenciju bolesti zavisnosti i promociju zdravih stilova života. Nakon obuke imaju i obavezu da izvrše obuku kroz jednočasovne radionice ili predavanja svoje vršnjake u srednjim školama na teritoriji opštine Palilula ali nije zabranjeno da se tema širi i dalje, pa će Pavle sa društvom prezentovati ovaj sadržaj i u Zemunu gde inače živi i ide u srednju školu.

Nema opravdanja za izostajanje sa ove obuke Marka Čubanova i Snežane Maksović, koji su takođe završili obuku za trenere.

O obuci je objavljena vest u časopicu Crvenog krsta Palilula i lista opštine Palilula.

Posebnu zahvalnost izražavamo Slavici Musić, sekretaru CK Palilule.

Bilten Crvenog krsta Palilula (sa člankkom o obuci VE), možete preuzeti ovde.

Galeriju fotografija možete videti ovde>>>