hhh
hhh
hhh
jjj
 
03.04. 2014.

“Zajedno protiv droge-

Loznica protiv droge”

 

Organizacija “Iskra-Loznica” održala je 3. aprila 2014. prvi konsultativni sastanak u cilju izgradnje mreže podrške za zalaganje za donošenje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv droge. Sastanak je održan sa pedagozima i psiholozima srednjih i osnovnih škola, Predškolske ustanove “Bambi”, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i Opšte bolnice u sali za edukaciju Doma zdravlja u Loznici.

U Loznici je u poslednjoj deceniji bilo dosta različitih aktivnosti na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ali se mere moraju sistematizovati I kontinuirano sprovoditi I za to treba da bude odgovorno stalno skupštinsko telo – Savet za borbu protiv bolesti zavisnosti, koji postoji već više godina u Loznici. LAP-Lokalni akcioni plana treba da bude vodič za rad na prevenciji I suzbijanju narkomanije.

U prilog ovoj tvrdnji idu i rezultati poslednjeg istraživanja o raširenosti korišćenja psihoaktivnih supstanci među lozničkim srednjoškolcima, koje pokazuje da svaki drugi srednjoškolac pije i opija se, dok je svaki peti probao neku ilegalnu drogu, a svaki osmi je probao marihuanu. Najčešće se droge probaju na žurci (47%), u stanu druga ili drugarice 23%, a 10% oko i u školi. Više od trećine srednjoškolaca zna da se u njihovom okruženju, u školi i oko škole prodaje droga. Istraživanje je sprovelo Udruženje građana ”Iskra – Loznica” i Omladinski centar Loznica krajem 2013. godine.

Usvajanjem Lokalnog akcionog plana Loznica će biti prvi grad u Srbiji koji ima taj strateški dokument sa ciljem borbe protiv droga i suzbijanja zavisnosti.

Realizaciju projekta “Zajedno protiv droge- Loznica protiv droge” podržava Trag u okviru programa Javno zastupanje u lokalnim zajednicama, koji sprovodi u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.

Nepostojanje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv droga u Loznici i kontinuirane kampanje za borbu protiv droga i promociju zdravih stilova života, su jedan od faktora za povećanu dostupnost PAS i zloupotrebu među mladima. U diskusiji sa PPS (pedagoško-psihološkim službama) dobjeno je dosta ideja koje smo zajedno razmotrili i nadamo se da će se naći u budućem LAP-u za borbu protiv droga.

I danas su se svi saglasili da je porodica ključni faktor za zaštitu dece i mladih od ovog zla današnjice. Porodicu treba podržati i osnažiti, a potrebne su stručne obuke i psihologa i pedagoga, nastavnog kadra da prepoznaju da se nešto desava, kako postupati kada se primeti da dete ili omladinac koristi PAS, obuka za rad sa decom i mladima u riziku. Treba nastaviti sa obukom vrsnjackih edukatora, obukom trenera, obuka i podrška vršnjačke edukacije.

Treba podržati sport i druge aktivnosti gde mladi zdravo koriste slobodno vreme, škole plesa, folklora, drame, škole stranih jezika, muzičke grupe i sekcije... Koncerti bez alkohola, duvana i droga..., pozorišne predstave, gostovanje stručnjaka, edukacija od strane stručnjaka koji ne rade u školi... Sve to treba da se nađe u LAP-u.

Pored ovih informacija danas je raspisan NAGRADNI KONKURS za literarne i likovne radove na temu droga, konkurs za idejno rešenje za grafit. Izabrane radove ce oceniti žiri, a nagrađene očekuju vredne nagrade, koje će se podeliti na Svetski dan borbe protiv droga, 26.jun 2014.

Galeriju fotografija možete videti ovde>>>