hhh
hhh
hhh
jjj
 
15.09.2015.

Završen projekat Imam pravo da znam

 P
rojekat „Imam pravo da znam“ je realizovan u periodu od 14.02. do 14.09.2015. godine. Projekat je realizovalo Udruženje Iskra-Loznica uz podršku Misije OEBSa u Srbiji i Švedske/Side kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za implementaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Opšti cilj projekta: unapređenje zdravstvenog stanja Roma kroz podizanje svesti pripadnika romske nacionalne manjine iz oblasti zaštite zdravlja i smanjenje diskriminacije je ostvaren kroz specifične ciljeve koji su u potpunosti ispunjeni.

Od 2. do 5.aprila 2015.g. je organizovan trening za obuku vršnjačkih edukatora, a zatim su realizovane radionice (50) u pet romskih naselja. Učestvovalo je 13 mladih Romi, a oni su vršili edukaciju u pet romskih naselja: Banji Koviljači, Čokešini, Joševi, Jadranskoj Lešnici i Lešnica koji su obuhvatili od 20 do 40 učesnika na edukativnim radionicama, što je oko 150 Roma koji su učestvovali u nekoj od radionica.

Krajem juna 2015. U Domu zdravlja Loznica je organizovan okrugli sto za predstavnike institucija. Prisustvovali su pedstavnici školstva, zdravstva, medija, lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, NVO sektora koji su na na okruglom stolu iznosili probleme sa kojima se Romi suočavaju u opštini Loznica kao i moguća rešenja.

Početkom septembra je realizovana obuka Roma za pisanje projekata, osnovano i registrovano romsko udruženje „Sa nama je bolje, sa nama je lepše“ koje će se baviti unapređenjem položaja žena, dece i mladih Roma.

Koordinator projekta i romski edukatori gostovali na medijima. Štampane su i distribuirane brošure Imam pravo da znam. Korisnici projekta su i cela romska zajednica, kao i neromsko stanovništvo grada Loznica. Tokom realizacije projekta ostvarena je saradnja sa Gradskom upravom grada Loznice, Odeljenjem za društvene delatnosti i socijalna pitanja saradnja sa školama, predsednicima Mesnih zajednica u kojima žive Romi, Saradnja sa Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Nacinalnom službom zapošljavanja koji su dostavili podatke o Romima njihovom statusu i položaju u Loznici. Saradnja sa Omladinskim centrom grada Loznica koji su uključili mlade Rome u volonterske aktivnosti i povezali sa svojim aktivistima.

Galeriju fotografija možete videti ovde>>>