hhh
hhh
hhh
jjj
 
Projekat Ispravan stav! Moj stav!
 

Pravno savetovalište za mlade

Ova aktivnost je pokrenuta u nameri da se obezbedi besplatna pravna pomoć i saveti  mladima uzrasta od 15-30 godina, kao i njihovim porodicama.

Cilj jeste upoznati mlade ljude sa njihovim pravima, ali i obavezama, kao i informisati ih o načinu ostvarivanja njihovih prava. Savetovalište je imalo i edukativno-preventivni karakter  u smislu da se govorilo o određenim krivičnim delima za koje mladi ljudi ni ne pretpostavljaju da su kažnjiva (da se sankcionišu). Kao što je slučaj  sa učestvovanjem u tuči, koje je jedno od najzastupljenijih krivičnih dela mladih. Besplatno pravno savetovalište za mlade se nije bavilo svim oblastima i pružanjem komercijalnih usluga. Ono je prvenstveno radilo u oblastima i na problemima koji se tiču i pogađaju mlađu populaciju, kao što su vršnjačko i porodično nasilje, alkoholizam , narkomanija, kocka  i drugi problemi koje prate mlade ljude. Detaljnije>>>

 

Završen projekat sa Italijanima

Ovih dana je završen projekat «Ispravan stav! Moj stav!» koji je UG Iskra-Loznica sprovela kroz Program Decentralizovane saradnje Ministarstva spoljnjih poslova Republike Italije – “Podrška politici za decu i mlade” – u saradnji sa Regijom Emilija Romanja i grada Loznica. Za sedam meseci koliko je projakt trajao obučeno je 50 vršnjačkih edukatora na temu prevencije bolesti zavisnosti i promocije zdravih stilova života kroz dva petodnevna treninga u Omladinskom centru u Loznici. Detaljnije>>>
 
Druga obuka za VE za BZ

U periodu od 27. do 31.marta 2015. godine u Omladinskom centru u Loznici je u okviru projekta ”Ispravan stav! Moj stav!” Iskra je sprovela i drugi petodnevni trening za obuku 30 VE (vršnjačkih edukatora). Sada su učesnici obuke bili iz osnovnih škola. Cilj obuke je prevencija bolesti zavisnosti i promocija zdravih stilova života. Učesnici treninga su bili iz četiri osnovne škole iz samog grada: OŠ  Kadinjača, OŠ Anta Bogićević, OŠ Jovan Cvijić i OŠ Vuk Karadžić i iz OŠ Dositej Obradović iz Klubaca, OŠ Vera Blagojević iz Banje Koviljače i OŠ Petar Tasić iz Lešnice. Detaljnije>>>

 
Ispravan stav! Moj stav!

Udruženje građana “Iskra-Loznica” je  od februara 2015. započelo sa realizacijom projeka“Ispravan stav! Moj stav!“ koji je podržao grad Loznica kao partner Programa Decentralizovane saradnje Ministarstva spoljnjih poslova Republike Italije – “Podrška politici za decu i mlade” – u saradnji sa Regijom Emilija Romanja. Projekat traje sedam meseci, do kraja avgusta ove godine. 

Projektom “Ispravan stav! Moj stav!“ je planirano da se realizuju dva petodnevna treninga za obuku vršnjačkih edukatora na temu prevencije bolesti zavisnosti za 20 mladih srednjoškolaca iz svih srednjih škola u Loznici i drugi za toliko osnovaca. Teme koje su bile obrađene su štetnost pušenja, problem alkoholizma, narkomanija i nehemijske zavisnosti – patološko kockanje. Nakon tog treninga će biti organizovana vršnjačka edukacija u svim srednjim školama za učenike prvog i drugog razreda na temu prevencija BZ (bolesti zavisnosti) i promocije zdravih stilova života. Ukupan obuhvat i u srednjim i osnovnim školama je 3000 učenika. Detaljnije>>>