hhh
hhh
hhh
jjj
 
Aktivnosti
 
Najava za 26. jun 2011. u Loznici Za život bez droge

U Loznici se obeležava Svetski dan borbe protiv droga brojnim dešavanjima u centru grada, na platou ispred Doma kulture Vuk Karadžić, 26. juna od 12h do 21h.

Sve se odvija u organizaciji ISKRE, a uz finansijsku podršku gradske uprave Loznice kroz projekat Za život bez droge, zatim Kancelarije za mlade grada Loznica,   Dance for Life, Loznica i zdravstvenih ustanova: Preventivnog centra, Savetovalista za mlade i Patronazne sluzbe Doma zdravlja Loznica,   Psihijatrijske sluzbe Opste bolnice Loznica, kao i u partnerstvu Crvenog krsta Loznica. Detaljnije>>>

 
Održan trening na Gučevu - Da voliš sigurno!

U okviru projekta „Da voliš sigurno – Kampanja za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije tokom pet dana, od 4. do 8. septembra 2010. godine je izvršena obuka 25 mladih srednjoškolaca o zaštiti reprodukativnog zdravlja mladih. Projekat sprovodi Udruženje građana Iskra iz Loznice u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade (KZM) Loznica, KZM Osečina, KZM Krupanj i Srednjom školom iz Malog Zvornika a i učesnici treninga su iz ovih mesta. Detaljnije>>>
 
Inicijativa mladih protiv narkomanije

U Valjevu, Loznici, Šapcu, Osečini, Ljuboviji, Krupnju i Lajkovcu se od septembra i narednih 9 meseci realizacuje projekat „IPON – inicijativa mladih protiv narkomanije“. Nosioc projekta je udruženje „Dobri ljudi“ iz Valjeva u saradnji sa NVO Iskra, Loznica i Kancelarijama za mlade u svih 7 gradova i opština u kojima se projekat realizuje. Detaljnije>>>
 
Završen projekat ekološke edukacije

“Obrazovanje za zaštitu životne sredine u funkciji održivog razvoja”, je projekat udruženja građana “Iskra” koji je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Grad Loznica i Stalna konferencija gradova I opština (SKGO). Partneri na sprovođenju ovog projeta su: “EKO-LO” i Dečiji vrtić “Bambi”. Detaljnije>>>
 
Iskra sprovodi novi ekološki projekat

    Od sredine januara ove godine, NVO Iskra je počela sa sprovođenjem novog projekta: „Obrazovanje za zaštitu životne sredine u funkciji održivog razvoja“. Radi se o ekološkom projektu koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), grad Loznica, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Iskra ovaj projekt sprovodi uz partnerstvo sa Eko-lo i Ustanovom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Bambi“. Detaljnije>>>
 
Novi projekat Iskre- Trening za upotrebu psihodramskih tehnika u forum teatru u borbi protiv trgovine ljudima

    Udruženje građana „Iskra“ iz Loznice se bavi borbom protiv trgovine ljudima podizanjem znanja i svesti kroz razne vidove edukacije mladih, kroz forum teatar, organizovanjem filmskog festivala, podizanjem svesti i osetljivosti građana da taj problem postoji i u našoj sredini kroz organizovanje uličnih akcija i medijske nastupe. Projekat „Mobilizacija zajednice u borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbije 3“ pod nazivom „Za mladost bez straha – Za život bez modernog ropstva“, sprovodi već drugu godinu UG Iskra, na teritoriji četiri opštine zapadne Srbije - Ljubovije, Krupnja, Malog Zvornika i grada Loznice, a koji podržava CARE Internacional Kancelarija u Beogradu uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške. Detaljnije>>>
 
Počelo sprovodjenje novog projekta koji podržava Ministarstvo omladine i sporta

   Sredinom decembra Udruženje građana „Iskra“ je započelo aktivnosti iz projekta „Promocija zdravih stilova života u opštini Loznica“ koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Partneri na ovom projektu su Opština Loznica sa svojom Kancelarijom za mlade i Dom za decu i omladinu „Vera Blagojević“ iz Banje Kovijače. Cilj projekta je stvaranje mogućnosti da se mladi opredele za zdravo ponašanje i zdrave stilove života. Da se povećanim nivoom znanja i usvajanjem veština odupiranja socijalnim pritiscima i opredeljenošću suprostave izazovudroge i alkohola ka zdravom odrastanju. Važno je osnaživanje ličnih kapaciteta mladih, integracija mladih uz smanjenje predrasuda i diskriminacije, smanjenje vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Detaljnije>>>
 

Letnja škola – Borbe protiv trgovine ljudima - ZA MLADOST BEZ STRAHA

     U okviru sprovođenja projekta „Mobilizacija zajednice u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji 2“, koji podržava CARE INWB, kancelarija u Srbiji, jedna od prvih aktivnosti je održavanje Letnje škole „ZA MLADOST BEZ STRAHA“ na planini Gučevu u „Odmaralištu Gučevo - MN“ od 13. do 16. septembra ove godine. Trening su izvele licencirane trenerice iz ATC-ea iz Beograda – Jelena Milić i Marijana Stojičić. Obučeno je 18 vršnjačkih edukatora iz oblasti prevencije trgovine ljudima - bazični kurs, po 2 srednjoškolca iz Krupnja, Malog Zvornika, Ljubovije i 12 iz Loznice, kao i još 4-ro odraslih članova Iskre. Učesnik treninga na Gučevu je bila i koordinatorka Kancelarije za mlade u Loznici – Tanja Glišić. Detaljnije>>>