hhh
hhh
hhh
jjj
 
Biblioteka
 
 Pokažite vaše dobre strane (82,7kB)
 
ANTIDISKRIMINACIJA
 
 Zakon o zabrani diskriminacije (121kB)
 Sudska_zaštita_zbog_diskriminacije(117kB)
 Krivično_pravna_zaštita_od_diskriminacije (80kB)
 Antidiskriminatorni propisi u drugim zakonima (48kB)
 Zakon o prof. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (90kB)
 Zakon_o_ravnopravnosti_polova (94kB)
 Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (113kB)
 Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (64kB)
 
 Šta je diskriminacija i kako se zaštititi (3,48MB)
 Praktikum za zaštitu od diskriminacije (1,37MB)
 Zabrana diskriminacije u Srbiji i ranjive društvene grupe (1,47 MB)
 Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije (2,67MB)
 Vodič za rad sa osetljivim grupama (524kB)
 Zaštita ravnopravnosti ( 2,73MB)
 Zbornik mišljenja i preporuka poverenika za zaštitu ravnoprav.(4,52MB)
 
 
ZA VASPITAČE
 
 Zdravstveno vaspitanje- duvan, alkohol, droge (1MB)
 Pravilna ishrana adolescenata (402 kB)
 
 
BOLESTI ZAVISNOSTI
 
 Alkoholizam (297kB)
 Cranck (53,5 kB)
 Ekstazi (40,8kB)  
 Speed (24,8kB)
 Psihodepresori (44kB)
 Gljive (136kB)
 Droge za silovanje (172kB)
 Steroidi (144kB)
 
 Brošura - Za život bez droge (11,1MB)
 TVOJE NE. MENJA SVE!- Šta treba da znaš o drogama (2,23MB)
 Droga, put u mozak (70,2kB)
 Svetski dan bez duvanskog dima 2008. (31kB)
 Harm Reduction pristup (49kB)
 
 Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji 2009-2013 (222,4 kB)
 
 
Štetni efekti komzumacije alkohola, duvana i droga na organizam
(klik na sliku za uvećanje)
  
 
 
 
Vodič za roditelje
 
 Razgovarajte o drogama sa vašim adolescentom- priručnik za roditelje  (7,9MB)
 Budite obazriv roditelj (9,2kB)
 Saveti roditeljima za bolji odnos sa decom (31,6kB)
 Započnite razgovor (16,9kB)
 Deda i nana imaju kljucnu ulogu u odgajanju dece (18,5kB)
 44 nacina da pokazete deci da vam je stalo do njih (19,9kB)
 Pomozite deci da odbiju uzeti drogu (18,3kB)
 Kako da znamo da li tinejdžer isprobava droge? (18,5kB)
 Trebam li pretraživati detetove stvari? (19,7kB)
 Koristi li Vaše dete drogu? (15,6kB)
 10 načina za podsticanje na razgovor o drogama (24,8kB)
 11 načina da zaštitite svoju decu (32,8kB)
 10 načina da roditelji intervenišu (18,3kB)
 Kako pomoći detetu koje se drogira (21,3 kB)
 Lečenje bolesti zavisnosti je dug i težak posao (38,9kB)
 Zašto tinejdžeri upotrebljavaju i zloupotrebljuju alkohol i druge droge?  (35,8kB)
 Kako motivisati tinejdžera da ide na lečenje? (18,6kB)
 Najčešće roditeljske greške (7,7kB)
 Vaspitanje detete koje traga za uzbuđenjima (24,5kB)  
 
 

Nepoznati autor: " Dnevnik jedne narkomanke"
(originalni naziv dela: "Go Ask Alice")
"Izvanredno delo... Dokument o užasavajućoj stvarnosti."
The New York Times
,
(pdf, 469kB)

 

Mirjana Bulatović: " Đavo u prahu"
Ispovesti narkomana
(pdf, 1280kB)

 
Dragan Radulović: "Pristup proučavanju društvene kontrole droga I: Konstrukcija problema", izvorni naučni članak, (373kB)
Dragan Radulović: "Pristup proučavanju društvene kontrole droga II: Dekonstrukcija problema - upotreba droga u naučnom diskursu", izvorni naučni članak, (320kB)
Dr Dragoslav Nikolić: "Bolesti zavisnosti" (9MB)
 
 
SEX
 
 Da li sam spremna za sex? (174,38kB)
 Grudi (129,15kB)
 Kod ginekologa (64,89kB)
 Vagina (166,35kB)
 Poljubac (116,89kB)
 Masturbacija (59,07kB)

 Prvi seksualni odnos (118,8kB)

 Kondomi (159,84kB)
 Istorijat kondoma (11,71kB)
 Kontracepcija (104,15kB)
 Metod plodnih i neplodnih dana (69,04kB)
 Sex bez sexa (72,46kB)
 
 Yes, I am - Kako da sprečite nasilje u adolescentskoj ljubavnoj vezi
 
 Znakovi zlostavljanja dece
 
 
HIV/AIDS
 
 HIV (138,73kB)
 Stop diskriminaciji + više informacija (528kB)
 Vodič-živeti sa HIV-om (623,5kB)
 Život sa HIV-om za žene (933kB)
 Mladi i HIV (1535kB)
 HIV/AIDS i vežbanje (1520kB)
 Epidemiološka situacija HIV/AIDS u Srbiji, 1985-2007 (189,6kB)
 Stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om (1011kB)
 HIV infekcija i zdravstveni radnici (268,1kB)
 Istraživanja među populacijom pod povećanim rizikom od HIV-a i među  osobama koje žive sa HIV-om (3423kB)
 Saopštavanje ili kako, kome i kada reći za svoj HIV status (125,9kB)
 
 Uvod u retrovirusnu terapiju, izdanje 2007 (464kB)
 Uvod u retrovirusnu terapiju, izdanje 2009 (4710kB)
 
 Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS (2595 kB)
 Zakon o zabrani diskriminacije (125kB)
 
 Epidemiološka situacija u Srbiji, Evropi i svetu u 2011. (41kB)
 
 Smernice za terapiju HIV pozitivnih. najnoviju na srpskom (8100 kB)
 
 Ziveti zdravo - priručnik za zdrav život HIV pozitivnih osoba i osoba sa  AIDS-om (708kB)
 
Epidemija HIV infekcije u Republici Srbiji (120kB)
Epidemija HIV infekcije u svetu (92kB)
 
 
PPI
 
 PPI- vodič za mlade (742,8kB)
 
 
VRŠNJAČKA EDUKACIJA Y-PEER
 
 100 Energizers (633,1kB)
 Nešto o volonterizmu- pokretanje akcija u školama (1056kB)
 
 
TRGOVINA LJUDIMA
 
 Švercerski kanali kroz Srbiju (72,5kB)
 Trgovina ženama- naša stvarnost ili problem drugih (488kB)
 Istaživanje predstava o trgovini zenama u medijima (1009kB)
 Praksa organa za prekršaje u Beogradu (232kB)
 Trgovina ljudima- Naš odgovor (1120kB)
 Trafficking test (20,5kbB)
 
 
OSOBE SA HENDIKEPOM
 
 
 
MLADI I DECA
 
 Raskinuti kanac isključenosti I deo (Romska deca) (2580,4kB)
 Raskinuti kanac isključenosti II deo (Romska deca) (297,2kB)
 
 
PREZENTACIJA I KOMUNIKACIJA
 
 
 Ko je maznuo moj sir? (382kB)
 
 
EKOLOGIJA
 
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 1 (795,8kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 2 (357,8kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 3 (658,6kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 4 (526,3kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 8 (1695,9kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 12 (697,9kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 13 (824,2kB)
 Elektronski bilten "Ekolog", broj 18 i 19 (1188,9kB)
 
 
SOCIJALNA ZAŠTITA U LOZNICI
 
 Strategije socijalne zaštite u Loznici od 2016. do 2020.pdf (920kB)