hhh
hhh
hhh
jjj
 
Kontakt


Kontakt sa NVO ISKRA-Loznica moguć je putem e-mail adrese:
iskraloz@yahoo.com
,

ili na  telefone:

064/23-80-451
ili 015/7881-683

Adresa:

Bulevar Dositeja Obradovića 58/54
15300 Loznica


Predsednik Prim. dr Nada Đurić, nada.djuric@gmail.com