hhh
hhh
hhh
jjj
 
Linkovi
 
 
Ministrastvo zdravlja Republike Srbije
 
Institut za javno zdravlje Srbije Batut 
 
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
 
Omladina JAZASA
 
Omladina Jazasa Novi Sad
 
Centar za promociju zdravih stilova života – Centar E8

Centar E8 je nevladina humanitarna organizacija koja svoj rad bazira na edukaciji mladih o HIV/sidi, reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim infekcijama, kao i borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije osoba koje žive sa HIV/sidom.

 
Sajt o kontracepciji
 
JAZAS Asocijacija za borbu protiv side
 
Omladina Cazas
 
Korak po korak
 
Alkoholizam
 
Centar za prava deteta
Centar za prava deteta je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija čiji je osnovni cilj ostvarivanje Konvencija o pravima deteta
 
Centar za razvoj neprofitnog sektora
Centar za razvoj neprofitnog sektora je nevladina, nezavisna, neprofitna institucija, koja ima ulogu informativno-dokumentacionog, komunikacionog, savetodavnog i istraživaekog centra.
 
Udruženje studenata sa hendikepom Srbije i Crne Gore
Ostvarivanje jednakih prava studenata sa hendikepom; kreiranje uslova za sticanje visokog obrazovanja hendikepiranih studenata i omladine i punu realizaciju njihovih intelektualnih sposobnosti, a za dobrobit celog društva…
 
ASTRA-Anti Trafficking Sction
 
ATC- Anti Trafficking Center
 
RIC- Romski informativni centar
 
Jedan od najvećih i nakposećenijih svetskih sajtova o AIDS-u, HIV-u, prevenciji PPI, i mnogim drugim interesantim medicinskim i humanim temama...
 
Društvo Srbije za borbu protiv raka 
 
Balkanski fond za demokratiju